Paket och paket…. som julafton nästan… I alla fall när det
bara gäller att öppna dem. Sen kommer jobbet med dem. Jobb, jobb och så lite mer jobb. Vilken tur att
kapten också är tekniker. Per får skriva
mer och berätta om alla dessa veckors installerande, utbytande, ändringar,
smarta lösningar och omöjliga alternativ.

Parcels and parcels, almost like Christmas…. at least when opening them. After that comes all the work with them all. Luckily enough the captain is also a technician. Per will write and tell you about all these weeks with installing, changing, correcting, smart solutions and impossible alternatives.