Åh, Tahiti och tillbaka i civilisationen med full fart.
Latitude 38 hade anordnat ett rendez-vous för alla Puddle Jumpers. Vi hade
kanske egentligen inte planerat för det, men väl på plats samma dag som första
återträffen så blev det mer än frestande att vara med. Klart att vi vill vara
med. På allt. Så lördagsmorgonen efter var vi redo för vår första
segeltävling. Starten var till vår
fördel, först över startlinjen sedan skottet gått. Vinden, 25 knop och 30
grader från aktern, var också till vår fördel och gav Breeze en snittfart på 10,5
knop. (Men katamaranen Kiapa (snabb snabb) seglade ännu snabbare den sista
tredjedelen när det blev plattläns i 15 knops vind, vilket inte riktigt är till
vår fördel .) Middag, lunch och umgänge
med gamla båtvänner från Mexiko, Marquesas och Tuamotus, och med nya som vi
träffat i Polynesien, fyllde hela helgen tillsammans med kanotpaddlingar,
dragkamp och kokosnötrace. Ella fick ett specialpris, ett pärlhalsband (!) för
att hon var en så duktig, ung och tuff paddlare i den hårda paddlingstävlingen J.

Oh, Tahiti and back in civilization with full
speed. Latitude 38 had a rendez-vous weekend for all Puddle Jumpers. Well, we
hadn´t planned anything, but once there everything was so tempting. Of course we
wanted to join, on everything. So, the Saturday morning after we were ready for
our first race, ever. The start was to our favor, first over the starting line.
The wind, too, to our favor with the 25 knot wind 30 degrees from the stern, gave
Breeze an average speed of 10,5 knots. (But the catamaran Kiapa (fast fast one)
beat us on the last third of the race where the wind was 15 knots flat downwind
and not at our favor.) Dinner, lunch and the nicest company with old boat
friends from Mexico, Marquesas and Tuamotus, and with new friends filled the
weekend with canoe paddling, tug-of-war and coconut race. Ella was awarded a
special prize, a pearl necklace (!) for being such a good, young and tough
paddler in the hard race
J.

… Vi behövde en lugn måndag efteråt, med lite stingrocka-snorkling och koll på konstprojektet med tikis i vattnet.

… We needed a calm Monday after the active weekend with some nice stingray
snorkeling and a look at the modern art project with tikis in the water.