”Roligt, spännande och fantastiskt” var Ellas omdöme efter
sitt första dyk i Fakarava. Hon har redan blivit en hejare på fridykning, men efter
att ha fått stå ut med att stanna kvar på båten då alla vuxna åker iväg på
sina dykturer, så såg hon verkligen fram emot att få uppleva själv hur det är
att vara viktlös under vattnet. Nya (för oss gamlingar) regler inom Padi har
sänkt åldern för juniorcertifikat från 12 till 10 år, så nu var det dags för
introduktionsdyk. Efter dyket köpte vi den lilla BCD:n som dykfirman hade, så
nu är planen ett juniorcert på Sällskapsöarna!

“Fun, exciting and fantastic” was Ellas judgment
after her first dive in Fakarava. Ella has already become a wizard at free
diving, but after having to stay on the boat when her parents have been diving,
Ella was really looking forward to experience herself the feeling of
weightlessness under water. Change of rules in Padi has decreased the age for a
junior certificate from 12 to 10 years of age, so now it was time for her
introduction dive. After the dive we bought the small BCD from the dive
company, so the next step will be a dive certificate when we get to the Societies.