I de gamla
dagarna dök människorna på Tuamotus med bara simglasögon ner till mer än
30 meter för att leta efter de vackra svarta pärlorna och pärlemoren. På
sjuttiotalet anlades de första pärlfarmerna i Tuamotus och de svarta pärlorna
som är världskända ses nu som en symbol för Polynesien. Nu odlas pärlor på
flera atoller i Tuamotus och vi gjorde besök på en pärlfarm i Fakarava. Vilka
vackra pärlor det finns. Det krävs en
hel del jobb för att få dem att växa, mycket tid och en riktigt duktig
inplanterare. Ostronen måste hållas rena
och fria från parasiter, kontrolleras att de lever och att de får tillräckligt
med näring. Det är ett året-runtarbete även om själva skörden inte ens är en
gång om året per ostron.

In the old days the
Tuamotu people dove to depths of 30 mete
rs and more with nothing but tiny
goggles to collect the beautiful mother of pearl and look for the beautiful
black pearls. In the seventies the first pearlfarms were established in the
Tuamotus and the black pearls became one of the symbols for Polynesia and are
world famous. Today cultured-pearl farms operate on several atolls. We made a
visit to one of the (larger) pearl farms in Fakarava. Oh, the pearls are really
beautiful. It takes some good work to make them grow, quite a long time, and a
really good implanter. The oysters must be kept clean and free from parasites,
checked to be alive and that they get enough of nourishment. It is an all year
round work even though the harvest is not even once a year per oyster.