… is the second largest atoll in Tuamotus, which is the largest group of coral atolls in the world, 78 atolls. Tuamotus is also known as the Dangerous Archipelago or the Labyrinth. The first European who “discovered” an island in the Tuamotus was Magellan in 1521, but it was not until 1835 that all of the islands had been “discovered” by others than the Polynesians.

We discovered, or explored, Fakarava both by bike and by snorkeling. We rented bikes in the northern Fakarava a couple of days and biked both to the north and the south.What a great feeling to bike! On a flat island, and downwind at least one way J. It was really good, or actually necessary, to make some stops for refreshing snorkeling. We had great dinner with great friends, Sue, John, Liz and Joe, afterwards as an extra reward.

… är den andra största atollen i Tuamotus, som är den största gruppen av korallatoller i hela världen. Tuamotus, med sina 78 atoller, går också under namnet den Farliga skärgården eller Labyrinten. Den förste europé som ”upptäckte” en ö i Tuamotus var Magellan 1521 men det dröjde ända tills 1835 innan alla öar i Tuamotus var ”upptäckta” av andra än polynesierna.

Vi passade på att upptäcka, eller utforska, Fakarava med både cykel och snorkling. I norra Fakarava hyrde vi cyklar ett par dagar och cyklade både söderut och norrut. Vilken härlig känsla att cykla! Helt platt, och medvind åtminstone åt det ena hållet J. Det var riktigt skönt, för att inte säga nödvändigt, att göra några uppfriskande badstopp. Och en superb middag i härligt sällskap med Sue, John, Liz och Joe som belöning.