Vad är väl en atoll i Söderhavet om inte lite snorkling,
upptäcksfärd, jogging, kokosnötspallning, skattjakt och grillknytis med båtar
från fyra världsdelar och så krabbrace? (Jo, kanske är det lite båtjobb och
skola också…. men bara lite, i
varje fall här och nu….)

What is an atoll in the South Pacific if not
some good snorkeling, jogging, treasure hunting, coconut picking, expeditions, pot
luck with boats from four continents of the world and hermit crab race? (Well,
it might be some work on the boat and some school too…. but just some, not too
much, at least not here and now…)

Kauehi är en mellanstor atoll, ca 10 nm från sida till sida.
Den lilla byn Teravero, med ca 200 inneboende, ligger på en halvö inne i
atollen. Vi tog dingen dit och hade hoppats kunna handla i den lilla affären,
men affären var stängd då ägaren (som också är borgmästare i den lilla staden)
hade rest till Australien. Kauehi hade förut flera pärlfarmer och var känt för
den goda kvaliteten på sina pärlor och pärlemor. Vi såg bara en aktiv pärlfarm
i atollen, precis utanför byn, som vaktades noga av hundar. Vi såg inga
människor på pärlfarmen utan kände att vi nog inte skulle fortsätta på den
vägen utan i stället vända tillbaka till byn.

På tillbakavägen till Breeze gjorde vi ett par stopp på
korallhuvuden i atollen för att snorkla. Bra snorkling med mycket olika fisk
och vacker korall. Och haj. Svartfenad, vitfenad och grå revhaj. Den
svartfenade levde ensam på norra sidan korallhuvudet, aningens nyfiken var den
och simmade mot oss för att se vilka vi var. Men så fort vi simmade mot den så
vände den och simmade bort. De vitfenade revhajarna bodde på den södra sidan om
korallhuvudet, de vilade inne i korallen, när vi kom nära simmade de fort bort,
ut på djupare vatten och precis bortanför vår sikt. En liten grå revhaj visade
sin snabbhet när den jagade en grouper mellan koraller. Vips! så försvann
groupern, till ett gömställe tror vi, sanden yrde upp sikten, men det var bara
vitt, inte rött. Tur att den inte också ville jaga någon tvåbent med fenor…

Kauehi is a midsize atoll, approx 10 nm from
one side to the other. The small village Teravero, 200 inhabitants, is situated
on a peninsula inside the lagoon. We took the dinghy to the village and had
hoped for some shopping in the small shop, but the shop was closed since the
owner (who is also the mayor in the small village) was in Australia. Kauehi
used to have several pearl farms and was known for the quality of the baby of
pearl oysters. We only saw one pearl farm in the atoll, well protected by the
barking guard dogs, just outside the village. We only met the dogs so we turned
back to the village.

On the way back to Breeze we made a couple of
stops at some coral heads for snorkeling. Great snorkeling with plenty of fish
and nice coral. And sharks. Black tip,
white tip and grey reef shark. The black tip lived on the northern side of the
coral head, curios it was, it swam towards us to check who we were. But as soon
as we swam towards him, he swam away. The white tips lived on the other side of
the coral head, they rested under the coral, but when we got too close they
quickly swam away, out to the deeper water, just outside our view. The small
grey reef shark showed us his speed when hunting a grouper. And hey presto, the
grouper was gone, to a hiding place we think, we only saw the white sand in the
water, nothing red. Luckily it didn´t want to hunt for something two-legged
with fins…