Blog Image

A Nordic Breeze

Breeze blogg

Vi har försökt att få till en kombination av ett liv i Stockholm och ett mer äventyrligt liv på båt. Vi kommer här att berätta om resans alla äventyr, i såväl med- som motvind.

We have tried to combine a life back home in Stockholm with a more adventorous life on a yacht. Here we will tell you about our adventures.


work, work, work…

Arbete ombord Posted on Mon, June 10, 2013 21:08:07

… en del i alla fall, som att täta luckor, laga biminin och
fånga fisk, ja, det är sånt som behöver göras även i lugna vackra atoller 😉

… well, at least some work, i e seal the
hatches, stitch the bimini and catch some fish. Yes, there is some work that needs to be
done even in the beautiful and calm lagoons 😉Kauehi, Tuamotus

Franska Polynesien 2013 - 2014 Posted on Mon, June 10, 2013 20:30:46

Vad är väl en atoll i Söderhavet om inte lite snorkling,
upptäcksfärd, jogging, kokosnötspallning, skattjakt och grillknytis med båtar
från fyra världsdelar och så krabbrace? (Jo, kanske är det lite båtjobb och
skola också…. men bara lite, i
varje fall här och nu….)

What is an atoll in the South Pacific if not
some good snorkeling, jogging, treasure hunting, coconut picking, expeditions, pot
luck with boats from four continents of the world and hermit crab race? (Well,
it might be some work on the boat and some school too…. but just some, not too
much, at least not here and now…)

Kauehi är en mellanstor atoll, ca 10 nm från sida till sida.
Den lilla byn Teravero, med ca 200 inneboende, ligger på en halvö inne i
atollen. Vi tog dingen dit och hade hoppats kunna handla i den lilla affären,
men affären var stängd då ägaren (som också är borgmästare i den lilla staden)
hade rest till Australien. Kauehi hade förut flera pärlfarmer och var känt för
den goda kvaliteten på sina pärlor och pärlemor. Vi såg bara en aktiv pärlfarm
i atollen, precis utanför byn, som vaktades noga av hundar. Vi såg inga
människor på pärlfarmen utan kände att vi nog inte skulle fortsätta på den
vägen utan i stället vända tillbaka till byn.

På tillbakavägen till Breeze gjorde vi ett par stopp på
korallhuvuden i atollen för att snorkla. Bra snorkling med mycket olika fisk
och vacker korall. Och haj. Svartfenad, vitfenad och grå revhaj. Den
svartfenade levde ensam på norra sidan korallhuvudet, aningens nyfiken var den
och simmade mot oss för att se vilka vi var. Men så fort vi simmade mot den så
vände den och simmade bort. De vitfenade revhajarna bodde på den södra sidan om
korallhuvudet, de vilade inne i korallen, när vi kom nära simmade de fort bort,
ut på djupare vatten och precis bortanför vår sikt. En liten grå revhaj visade
sin snabbhet när den jagade en grouper mellan koraller. Vips! så försvann
groupern, till ett gömställe tror vi, sanden yrde upp sikten, men det var bara
vitt, inte rött. Tur att den inte också ville jaga någon tvåbent med fenor…

Kauehi is a midsize atoll, approx 10 nm from
one side to the other. The small village Teravero, 200 inhabitants, is situated
on a peninsula inside the lagoon. We took the dinghy to the village and had
hoped for some shopping in the small shop, but the shop was closed since the
owner (who is also the mayor in the small village) was in Australia. Kauehi
used to have several pearl farms and was known for the quality of the baby of
pearl oysters. We only saw one pearl farm in the atoll, well protected by the
barking guard dogs, just outside the village. We only met the dogs so we turned
back to the village.

On the way back to Breeze we made a couple of
stops at some coral heads for snorkeling. Great snorkeling with plenty of fish
and nice coral. And sharks. Black tip,
white tip and grey reef shark. The black tip lived on the northern side of the
coral head, curios it was, it swam towards us to check who we were. But as soon
as we swam towards him, he swam away. The white tips lived on the other side of
the coral head, they rested under the coral, but when we got too close they
quickly swam away, out to the deeper water, just outside our view. The small
grey reef shark showed us his speed when hunting a grouper. And hey presto, the
grouper was gone, to a hiding place we think, we only saw the white sand in the
water, nothing red. Luckily it didn´t want to hunt for something two-legged
with fins…Marquesas – Tuamotus

Franska Polynesien 2013 - 2014 Posted on Mon, June 10, 2013 13:01:56

Nästan sju veckor i Marquesas, vi kände oss färdiga och
kastade loss mot Tuamotus. Kanske var
Nuku Hiva också färdigt med oss, så fort vi kastat loss kom de tunga grå
molnen. Vi fick tre dygns översegling som bjöd på tre olika seglingar. Första dygnet:
styv kuling (17 m/s) och stormbyar (24 m/s) och 5 m vågor från sidan, sjösjuk
Sabina som undrar vad f-n hon håller på med det här för, och en nedrevad Breeze
så vi bara höll en fart på 4-5 knop. Nästa dygn bjöd på perfekta seglingsförutsättningar
med 10-12 m/s vind i slör, sol och 3 m vågor och Breeze susade fram i 8,5-9,5
knop. Javisst, det andra dygnet var det bästa, det som vi vill ha och segling
som skulle kunna visas som reklam om segling i Söderhavet…. Sista dygnet dog så
vinden ut helt och vi fick gå för motor i 18 timmar och lyssna på ett
irriterande vinande ljud vi inte hört förut (ja, man är konstant på sin vakt på
saker som kan gå sönder och skapa problem). Atollen Kauehi välkomnade oss sedan
med radiokontakt med två båtar och tre knops medström in genom revöppningen och
sedan stilla klart vatten i atollen. Vi ankrade i sydöstra delen av atollen i
sällskap av båtarna Elfrun och Wendy Ellen.

Almost seven weeks in Marquesas, we were ready
for sailing and something new. And maybe Nuku Hiva was ready for us to leave,
as soon as we took off the grey clouds appeared. The sailing took us three days
and nights under three different conditions. First day and night: 30 (sometimes
40) knots steady wind, four – five meter waves from the side, squalls, jib,
slow speed. Second: steady wind, 20 knots and steady speed, 7-8 knots. Third:
very little wind, engine needed. Oh yes, the second day was the best, what we
want and what could be used as an advertisement for sailing in the Pacific…. And
then, Kauehi welcomed us with radiocontacct with two other boats and current of
three knots and the clear water in the atoll. We anchored in the south west
part of the atoll with the company of Elfrun and Wendy Ellen.