En mulen dag, borta från stan, upp på rev och vulkansten,
leta skatter och uppleva vågkraft. Då slår den till! Den stora vågen sveper med
Per, tumlar honom runt… Visst en upplevelse av vågkraft men skatter…. nja, nej. Det blev sårtvätt som blev dagens behållning..

A cloudy day, away from town, up on the reef
and the volcanic stone, looking for treasures and feel the power of the waves.
Then it hits!
The big wave hits Per, he tumbles
the rocks… An experience of the power, oh yes, but treasures… no. Cleaning all
the wounds was the reward of the day.