Marquesas är kanske de frigående djurens paradis. Här finns
hundratals frigående hästar, kor, getter och höns. De första hästarna togs hit
1856 från Chile av en katolsk präst och är nu nästan en symbol för Marquesas. De
går överallt, används av alla, som transportmedel eller bara för nöjes skull.
Det var en man som sa till oss att en häst kan vem som helst få, men den får
inte tas från sin ö. Vi passade på att få en ridtur i Nuku Hivas högland. Så
vackert, nästan som en platå i Alperna (och vad som får det att likna Alperna
lite mer är kanske att de har de inplanterade tallarna….) På vägen tillbaka
stannade vår ridguide snabbt på vägen nerför bergskammen. En stor getfamilj
gick där. Ut med hunden, vidsträckta armar, lugnande tal och så vips in med två
små killingar i baksätet. Till middag? frågade vi. Åh, nej! De två små ska bli
sällskap till den get som går ensam i trädgården i stan.

Marquesas might be heaven for all the animals
who want a free life. Here are hundreds of horses, cows, goats and chicken, all
walking wherever they want. The first horses were introduced from Chile 1856,
and today they are almost a symbol of the Marquesas. A man told us that anyone
can have a horse, for free, as long as it is not taken from its island. We had
some horse riding in Nuku Hiva, on the plateau. Beautiful, almost like a
plateau in the Alps (and maybe the imported pine trees helps that view…).
Driving down the mountain back to town our guide made a quick stop. A goat
family walked the street. Out she went, arms wide open and sooner than later
two small kids were in the back of the car. Dinner? we asked her. Oh, no! Company
to the one that walks all alone in my garden in town.