Tillbaka på Breeze med två månaders jobb med allt från segel, rigg, motor och spray hood….

Back on Breeze, two months work with everything from sails, rigging, engine and dodger….