Blog Image

A Nordic Breeze

Breeze blogg

Vi har försökt att få till en kombination av ett liv i Stockholm och ett mer äventyrligt liv på båt. Vi kommer här att berätta om resans alla äventyr, i såväl med- som motvind.

We have tried to combine a life back home in Stockholm with a more adventorous life on a yacht. Here we will tell you about our adventures.


Playing on the dock…

Ella Posted on Fri, March 15, 2013 06:35:43

… and on BreezeAltavista

Mexiko 2011 - 2013 Posted on Fri, March 15, 2013 06:10:20

I Altavista, Nayarit, bodde Tecoxquinfolket innan de europeiska erövrarna tog över marken. Vi gjorde sällskap med Kenta Anaes och Fluentas besättnigar och besökte deras mer än 2000 år gamla hällristningar och heliga plats. Korset symboliserade de fyra riktningarna och universums enhet, virveln stod för vinden. Poolen med det klara vattnet är kungens badkar, eller La Pila del Rey.

We visited the petroglyphs in Altavista with the crews of Kenta Anae and Fluenta. The stones were carved by the Tecoxquin more than 2000 years ago. The cross symbolized the four directions and unity of universe and the swirl represented the wind. We also dipped our toes in the cold water in The Kings Basin, or La Pila del Reysails and engine

Arbete ombord Posted on Fri, March 15, 2013 05:13:26

Tillbaka på Breeze med två månaders jobb med allt från segel, rigg, motor och spray hood….

Back on Breeze, two months work with everything from sails, rigging, engine and dodger….