Arbete på en båt tar aldrig slut. Men härligt är det när resultatet blir det som man jobbat för. Fungerande Davitz, torr tvätt och oglapp kontakt, allt fixat.