Fortfarande ett stilla hav. Vi hissade gennakern för första
gången. Ja! Uppe! Vinden var bara 3 m/s och vår fart blev dryga 5 knop.